Podrobné informace

Platforma pro rychlé testování globálního pandemického koronaviru

O koronaviru

Koronavirus (CoV) patří do čeledi Coronaviridae a je rozdělen do tří typů: a, β a γ. Alfa a beta jsou patogenní pouze pro savce a gama způsobuje hlavně ptačí infekce. CoV se přenáší hlavně přímým kontaktem se sekrecemi nebo aerosoly a kapénkově. Existují také důkazy o tom, že může být přenášen i fekálně-orální cestou. Doposud existuje sedm typů lidského koronaviru (HCoV), které způsobují onemocnění dýchacích cest člověka: HCoV-229E, CoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV a nový koronavirus Cov-19. Nový koronavirus (2019) byl objeven v roce 2019 ve Wu-chanu v Číně s případy virového zánětu plic přičemž klinickými projevy byly horečka, únava, kašel a další příznaky, které se mohou rychle vyvinout v těžký zápal plic, respirační selhání, septický šok, selhání více orgánů, závažné poruchy metabolismu kyselých bází a je život ohrožující.

Kontrolní a testovací opatření

BioMedomics IgM-IgG Combined Antibody Rapid Test je celosvětově jedním z prvních rychlých point-of-care imunochromatografických stanovení pro diagnózu koronaviru. Testu bylo použito široce čínským CDC k boji proti infekcím COVID- 19 a nyní se pracuje na jeho dostupnosti po celém světě. Kvalitativní test detekuje IgG i IgM protilátky nového koronaviru v lidském séru, plazmě nebo plné krvi in vitro.

Tento test detekuje jak raný marker, tak pozdní marker protilátky IgG/IgM ve vzorcích z kapilárního odběru nebo odběru žilní krve. Může být použit k rychlému screeningu přenašečů viru, ať už symptomatických, nebo asymptomatických. Nedávné studie naznačují, že vysoké procento pacientů neprojevuje žádné klinické příznaky viru, tudíž screening pacientů je zásadně důležitý.

Zkouška se hodí pro nemocnice, kliniky a zkušební laboratoře. Test může být účinně nasazen do podniků, škol, letišť, námořních přístavů a železničních stanic apod., což mu dává potenciál stát se přesvědčivou sílou v boji proti této celosvětové hrozbě.

Testovací proužek obsahuje:

  • Jednu (1) koloidní zlatou barvou označenou rekombinační protilátku nového koronaviru
  • Koloidní zlatý marker na protilátky pro kontrolu kvality
  • Dva (2) detekční proužky (proužky G a M)
  • Jeden (1) proužek pro kontrolu kvality (C) fixovaný na nitrocelulózové membráně.

Výhody testu

  • Rychlé výsledky za 15 minut nebo méně      
  • Přesný      
  • Žádná logistika studeného řetězce      
  • Není potřeba žádné elektrické vybavení      
  • Žádné specializované školení      

Princip testu

Protilátka M je fixována s monoklonální anti-lidskou IgM protilátkou pro detekci protilátky IgM nového koronaviru. Protilátka G je fixována monoklonální anti-lidskou IgG protilátkou pro detekci protilátky IgG nového koronaviru. Protilátka kontroly kvality je fixována na proužku C. Když se odpovídající množství ze zkušebního vzorku přidá do jamky pro vzorek v testovací kazetě a vzorek obsahuje IgM protilátky, bude protilátka navázána na koloidním, zlatou barvou označeném antigenu nového koronaviru. Protilátkový /antigenový komplex bude zachycen anti-lidskou IgM protilátkou znehybněnou na membráně, čímž se vytvoří červený M proužek a indikuje se pozitivní výsledek pro IgM protilátku. Pokud vzorek obsahuje IgG protilátky, bude se protilátka vázat na nový koloidní antigen označen zlatou a komplex protilátky/antigenu bude zachycen protilátkou znehybněnou na membráně, čímž se vytvoří červený G proužek a bude indikovat pozitivní výsledek pro IgG protilátku. Pokud není přítomna ani jedna protilátka, zobrazí se negativní výsledek.

Výrobce

BioMedomics je společnost pro výrobu a vývoj diagnostických zařízení s certifikací ISO 13485. Nachází se v Severní Karolíně v USA. Společnost je plně odhodlána zachraňovat a zlepšovat životy tím, že špičkové diagnostické technologie budou celosvětově dostupné a za přijatelnou cenu. Jejich vědci kombinují biologii, biochemii a biomedicínské inženýrství, aby spojili pokročilé technologie s novými diagnostickými point-of-care platformami. Každý produkt, který tato společnost vyrobí, nabízí stejnou klinickou přesnost jako standardní testy prováděné v prostředí centrálních laboratoří, pouze za výrazně nižší náklady - nevyžaduje se žádné speciální laboratorní vybavení.